"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และเหรียญทอง fun water polo รุ่น 13 ปีหญิง (ทีมผสม)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภณิตา  ผลอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และเหรียญทอง fun water polo รุ่น 13 ปีหญิง (ทีมผสม) จัดโดย สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมายกรุงเทพฯ