"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธนพัฒน์  อุตรเคียนต์   รางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพัฒน์  อุตรเคียนต์  ม.5/4   ที่ได้รับรางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565  สาขาเด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ  โครงการต้นกล้าคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 17 กันยายน  2565   ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย