"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวชิรพรหมณ์ พงษ์คำแดง รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันจักรยานขาไถ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรพรหมณ์ พงษ์คำแดง อนุบาล 3/11 รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันจักรยานขาไถ รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ปั่น สู้ หิว งานปั่นจักรยานการกุศลประจำปี เพื่อสนับสนุนงานพิทักษ์รักษ์อาหารของมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ณ ลานเนิ่นนุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม 2565