"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Fastival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภูษณสิทธิ์  คงเหลือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงภูษณิศา  คงเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Fastival 2021 (การแข่งขันระดับประเทศ) ประเภทการแข่งขัน Electone Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชื่อวง Power Bank จัดโดย โรงเรียนดนตรีสยามกลการสถาบันดนตรียามาฮ่า (สำนักงานใหญ่) ร่วมกับ โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ กรุงเทพฯ