"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเชียงรายเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเชียงรายเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ประเภท ยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี KYORUGI รุ่น C
น้ำหนักเกิน 25-27 กก.THE SPIRIT จัดโดย สโมสรเชียงรายเทควันโดและพัชรเทควันโด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย