"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลทดสอบความรู้ทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล
– คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ (เหรียญทอง) ในโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาภาษาไทย ครั้งที่27
– คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 11 ของประเทศ (เหรียญทอง) ในโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่26
– เหรียญเงิน ในโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 37
ทดสอบออนไลน์ จัดโดยบริษัทเสริมปัญญาจำกัด