"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประเภท Piano Duet การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประเภท Piano Duet รุ่นอายุรวมกันไม่เกิน 16 ปี จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 ณ สถาบันดนตรียามาฮ่า แข่งขันในวันที่ 22 ตุลาคม 2565