"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปีติภัทร ทุ่งไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน รุ่นอายุ 12-14 ปี น้ำหนัก 49-53 กิโลกรัม ในการแข่งขันเทควันโด รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมรายการแข่งขัน กีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 จัดโดย ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565