"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การประกวดอ่านฟังเสียงจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย กฤตบุญ   ศิรินันท์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การประกวดอ่านฟังเสียงจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี  และทุนการศึกษา ครั้งที่ ๕๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้  ณ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่   กรุงเทพมหานครฯ  โดยมีคุณครูกรกช   ไชยวงค์  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ฝึกซ้อม