"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ปัฑค์ปัณญธร ชั้น ป.2/4 : รองชนะเลิศ (กอล์ฟ) รายการกอล์ฟเยาวชน จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ (NTJGC) แม็ทช์เปิดฤดูกาลใหม่ ปี2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นป.2/4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการกอล์ฟเยาวชน จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ (NTJGC) แม็ทช์เปิดฤดูกาลใหม่ ปี2022-2023  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ9-10ปี Class Boy-D  ณ สนามกอลฟ์ซัมมิท กรีนวาเลย์ เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 8-9ตุลาคม 2565  ระดับภาค