"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กรณ์ทิพัชร ชั้น ป.3/10 : เหรียญทอง (เทควันโด) รายการเชียงรายเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรณ์ทิพัชร จำเริญ ชั้น ป. 3/10 เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด รายการเชียงรายเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย 9-10 KYURUGI รุ่น F น้ำหนักเกิน 32-36 กก. The Spirit  ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565  จัดโดย PATCHARA GYM ระดับภาค