"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธัญพิชชา ชั้น ป.3/3 : เหรียญทอง(เทควันโด) รายการชียงรายเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญพิชชา ญาณสาร ชั้น ป.3/3 เขาร่วมการแข่งขันเมควันโดรายการเชียงรายเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่1  ได้รับรางวัลลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  สังกัดทีม: Special Forces  ประเภทยุวชนหญิง 7-8 ปี หญิง (KYORUGI) รุ่นD น้ำหนัก 24-27  ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565  จัดโดย PATCHARA GYM ระดับภาค