"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กรณ์ทิพัชร ชั้น ป.3/10 เหรียญทอง (เทควันโด)รายการ INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรณ์ทิพัชร จำเริญ ชั้น ป. 3/10 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย 9-10 KYURUGI รุ่น E น้ำหนักเกิน 31-35 กก. The Spirit ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565  จัดโดย INTHANON TAEKWONDO ACADEMY และ ศูนย์ฝึกนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์  ระดับจังหวัด