"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธนัช ชั้น ป.3/2 : 2เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนัช มงคลศิวกุล ชั้นป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565 ได้รับ 2 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร / 1 เหรียญเงิน ท่ากบ ระยะ 25 เมตร / 5 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 25เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับจังหวัด