"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวิชญ์ สายะวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัล
1. Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา พร้อมประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Electone ensemble idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
จากการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2021 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร