"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเชียงราย เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา  ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทยุวชนหญิง 9-10 ปี KYORUGI รุ่น F ohesoydgdbo 32 ถึง 36 กิโลกรัม (ระดับภาคเหนือ)
จัดโดย PATCHARA GYM “พัขระยิมเทควันโด เชียงราย”  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย