"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนจินดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประเภท Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร  พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ