"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนจินดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 (รางวัลระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ดร. ถาวร  พรประภา
ชั้น 5 อาคารสยามกลการ