"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ Team Winner รายการแข่งขันกอล์ฟ Rungsrid Cup‬ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Team Winner การแข่งขัน Rungsrid Cup ครั้งที่ 1 (รางวัลระดับภาค) จัดโดย ชนรมเยาวชนสิงห์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ สนาม Singha Park Khon Kaen Golf Club​