"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ (Football Excellent center)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษณพัฒน์ วรรณทะวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ (Football Excellent center)โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักฟุตบอลเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นด้านฟุตบอลจากทั่วทุกภาค เพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอล ระหว่างวันที่ 3 – 17 ตุลาคม 2565  ณ อัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่ง กรุงเทพมหานคร