"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ CMI Badminton Tournament ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปันนา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับรางวัล
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 12 ปี
–  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่อายุ 12 ปี
–  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสมอายุ 12 ปี
จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ CMI Badminton  Tournament ครั้งที่ 4 (ระดับจังหวัด) จัดโดยCMI Badminton
เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 ณ สนามแบดมินตัน CMI