"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. รัฐธีร์ ชั้น ป.2/1 : รองชนะเลิศอันดับ2 ชายคู่ รายการ BADMINTON CMI TOURNAMENT ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัฐธีร์ เทรล ชั้น ป. 2/1 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ BADMINTON CMI TOURNAMENT ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ชายคู่ อายุ 8 ปี ณ สนามแบดมินตัน CMI จ. เชียงใหม่เมื่อวันที่ 22-23 เดือน ตุลาคม 2565  จัดโดย CMI BADMINTON CLUB  ระดับภาค