"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันระดับภาคเหนือ รายการ CMI badminton tournament

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอพันธุ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการแข่งขันแบดมินตันระดับภาคเหนือ รายการ CMI badminton tournament ณ สนาม CMI badminton club เมื่อวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 12 ปี
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประเภทหญิงคู่รุ่นอายุ 12 ปี
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 14 ปี