"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พิงพันธุ์ ชั้น ป.3/11 : รองชนะเลิศอันดับ1ประเภทหญิงเดี่ยวและรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสมรายการ CMI badminton tournament

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิงพันธุ์ ไพวิบูลย์ ชั้น ป.3/11 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันระดับภาคเหนือ  รายการ CMI badminton tournament  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 8 ปีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 8 ปี  ณ.สนาม CMI badminton club เมื่อวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565  จัดโดย CMI BADMINTON CLUB ระดับภาค