"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ RS Trophy Academy League 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณเดชน์ คงแก้ว นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ RS Trophy Academy League 2022 @ Dream Star Academy U9  (การแข่งขันระดับจังหวัด)