"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน LUMPHUN NORTH THAILAND JU-JITSU CHAMPIONSHIP 2022 THE ROOKIE

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภวัต รัตนคำแปง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท Newaza รุ่นอายุ 10 -11 ปี ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท Nogi รุ่นอายุ 10 -11 ปี ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม
จากการแข่งขัน LUMPHUN NORTH THAILAND JU-JITSU​  CHAMPIONSHIP​ 2022 THE ROOKIE เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน