"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ภาคเหนือ Thailand junior 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
3. เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13
4. เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12
5. เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ภาคเหนือ Thailand junior 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
สนับสนุนโดย Caltex (การแข่งขันระดับภาค) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ สนามฟุตบอลดรีมสตาร์ จังหวัดเชียงใหม่