"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลอันดับที่ 27 Bronze elementary category ทีม Yop

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภณิตา  ผลอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 27 Bronze elementary category ทีม Yop จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ wor 2022 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
จัดโดย บริษัทแกมมาร์โก้ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ อพวช. ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ MCC Hall the mall จังหวัดนครราชสีมา