"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ‪2022-2023‬

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร​  อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ‪2022-2023 (ระดับภาคเหนือ) จัดโดย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเหนือตอนบน (การแข่งขันระดับภาค) ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี เชียงราย