"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง การแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวนัช  ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล
1. เหรียญทอง พุมเซ่ (เดี่ยว) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
2. เหรียญทอง พุมเซ่ (คู่) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 9-10 ปี
สังกัดทีม JEJU TAEKWONDO THAILAND (การแข่งขันระดับจังหวัด) จัดโดย INTHANON TAEKWONDO ACADEMY และ ศูนย์ฝึกนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง