"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภูมิพิพัชญ์ ชั้น ป.2/3 : รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น ชายเดี่ยวและรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นชายคู่ การแข่งขันแบดมินตันรายการ BAT-YONEX Far Eastern 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้น ป.2/3 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ BAT-YONEX Far Eastern 2022 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นชายเดี่ยว อายุต่ำกว่า 9 ปี และ รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นชายคู่ อายุต่ำกว่า 9 ปี รายการ การแข่งขันแบดมินตันรายการ BAT-YONEX Far Eastern 2022  ณ จังหวัดเชียงใหม่  แข่งขันระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2565  จัดโดย สมาคมแบดมินตั้นประเทศไทย  ระดับประเทศ