"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.อาชว์ ชั้น ป.3/2 : 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอาชว์ มาตนอก ชั้น ป.3/2  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565 ได้รับ 3 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร ,ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร / 2 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร / 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับจังหวัด