"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขันเทควันโดรายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย น้ำหนัก 45-48 กิโลกรัม ในการแข่งขันเทควันโดรายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จ.พิจิตร ประจำปี 2565″ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 จัดโดย ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่