"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 จ.พิจิตร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยังกูร ปิกวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย น้ำหนัก 48 – 51 กก. และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 จ.พิจิตร ในการแข่งขันเทควันโดรายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 จ.พิจิตร ประจำปี 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่