"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 คะแนนรวมบุคคล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปรินส์เตอร์ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายนภนต์ โตสำลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1 คะแนนรวมบุคคล รุ่นอายุ 14 – 18 ปีทั่วไปชาย
1. เหรียญทอง ผีเสื้อ 25 เมตร
2.เหรียญทอง ผีเสื้อ 50 เมตร
3.เหรียญทอง กบ 25 เมตร
4.เหรียญทอง กบ 50 เมตร
5.เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 เมตร
6.เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร
7.เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร
8 .เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร

ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปรินส์เตอร์ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 25 เดือน กันยายน พศ. 2565
สถานที่แข่งขัน สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่