"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SINGHA ALL STAR VS VIP เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชตินรินท์ นิ้มเวียงพิงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SINGHA ALL STAR VS VIP เชียงใหม่ ในการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ  วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสิงห์เหนือพลศึกษาเชียงใหม่