"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเทควันโด รายการ อินทนนท์เทควันโดแชมเเปี้ยนชิพ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่น D ประเภทยุวชนชาย นน.41 – 44 kg. ระดับภาค รายการ อินทนนท์เทควันโดแชมเเปี้ยนชิพ 2022″ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง