"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.อภิวิชญ์ ชั้น ป.3/4 : เหรียญเงิน การแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญสุวรรณ ชั้น ป.3/4 สังกัดทีม Special forces  เข้าร่วมการแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ประเภทต่อสู้ ยุวชน ชาย รุ่นอายุ 7-8 ปี
น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป  ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565  จัดโดย INTHANON TAEKWONDO ACADEMY และ ศูนย์ฝึกนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์  ระดับจังหวัด