"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโดรายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเยาวชนภาค 5

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลธิดา โพธิวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 – 14 ปี หญิง รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 29 กิโลกรัม รายการแข่งขันเทควันโด
รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จ.พิจิตร ประจำปี 2565
จัดโดย ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังเชียงใหม่