"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลการแข่งขัน INTHANON TAEKWONDOCHAMPIONSHIP

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพุทธคุณ ไทยกรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง พุมเซ่ เดี่ยว สายดำ
– เหรียญทอง พุมเซ่ คู่ สายดำ
จากรายการแข่งขัน INTHANON TAEKWONDOCHAMPIONSHIP (ระดับจังหวัด) จัดโดย INTHANON TAEKWONDO ACADMY
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจอมทอง