"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.สิรวุฒิ​ ชั้น ป.3/9 เหรียญทอง การแข่งขัน Student Takewondo Open 2020

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวุฒิ  ​แซ่ตั้ง ชั้น ป.3/9 เข้าร่วมการแข่งขัน Student Takewondo Open 2020 ได้รับ รางวัล เหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. KYORUGI  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จัดโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับจังหวัด