"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับดับ 1 TGA – SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอุรุชา นิมานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับดับ 1 TGA – SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023 จัดโดย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเหนือตอนบน (การแข่งขันระดับภาค) ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี เชียงราย