"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ. วชิราภรณ์ ชั้น ป.2/10 : 2เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวชิราภรณ์ รื่นรมย์ ชั้น ป.2/10 เข้าร่วม การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​ ได้รับ 2เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร  / 3 เหรียญเงิน กบ 50 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร ,  กบ 25 เมตร / 3เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร , ผีเสื้อ 25 เมตร , ฟรีสไตล์ 25 เมตร  และ  1 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่นอายุ 7 ปี อันดับที่4 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับจังหวัด