"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ. ธณัทอร ชั้น ป.3 : 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้น ป.3 ได้รับ​ 3 เหรียญรางวัลทางด้านวิชาการ1. รางวัลเหรียญทองในการสอบแข่งขันการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 / 2. รางวัลเหรียญทองในการสอบแข่งขัน MATH-ENG Contest ครั้งที่ 7 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3. รางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 22 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  จากรายการสอบแข่งขันทางด้านวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์จากรายการระดับชาติ  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  จัดโดยบริษัทเลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา  ระดับประเทศ