"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ณัฐพร ชั้น ป.3/4 : 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพร บุญมากาศ ชั้น ป.3/4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565  ได้รับ 5 เหรียญทอง  ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร / 3 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร , ท่ากบ ระยะ 25 เมตร ,  ท่ากบ ระยะ 50 เมตร และ ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2565  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด