"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(เหรียญเงิน) ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565