"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ Chiangmai Junior Cup ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิภัช ชมสวรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ Chiangmai Junior Cup ครั้งที่ 1 จัดโดย สมาคมไอซ์ฮอกกี้ แห่งประเทศไทย การแข่งขันระดับเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 ณ Chiangmai Ice Arena ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่ เฟสติวัล