"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับนานาชาติประเภททีม

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายธีทัต ลิ้มสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กชายสิปปวิชญ์ เพ็ญศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ที่ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมยินดี นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับนานาชาติ ประเภททีม โดย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ (รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่)
งานวันเยาวชน จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ
อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565