"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง “โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ญาณิกา  ธรรมศร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญทองแดง “โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 (แข่งขันระดับประเทศ)