"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ชโนทัย ชั้น ป.3/12 : 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชโนทัย  ซายพวง  ชั้น ป.3/12 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ระยะ 25เมตร , ฟรีสไตล์ ระยะ 50เมตร , กรรเชียง ระยะ 25เมตร / 1 เหรียญเงิน ผีเสื้อ ระยะ 50เมตร  / 3 เหรียญทองแดง กรรเชียง ระยะ 50เมตร, กบ ระยะ 50 เมตร , กบ ระยะ 25เมตร  จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด